OpenOffice.org szeminárium - 2004. április

Előszó a dokumentumhoz

A dokumentummal nem kívánok teljes referenciát létrehozni. Az OpenOffice.org erős oldalát, platformfüggetlenségét szeretném kihangsúlyozni, valamint a különbségeket a többi irodai programcsomaggal kapcsolatos ismereteket feltételezve. Megpróbálom megtalálni a legfontosabb dolgokat, melyek nem triviálisak, hogy segítséget nyújtsak az áttérés vagy használat fontolgatóinak.

Az OpenOffice.org jelenleg az 1.1-es verziónál tart. A többi irodai programcsomag verziószámai alapján azt gondolhatnánk, ez a program még éretlen, kezdetleges. Ezért emeltem ki történetét, írtam le részletesen, hogy született meg egy fejlett és sikeres irodai programcsomagból, a StarOffice-ból. A történeti rész átfutása után talán más szemmel fogja a kedves olvasó nézni az OpenOffice.org-ot.

A történeti áttekintés után a programcsomag összetevőit mutatom be, a trivialitásokat kerülve, a finomságokra és érdekes lehetőségekre felhívva a figyelmet. A Microsoft Office csomag képességeinek az 1/10-ét sem ismeri a felhasználók nagy része. Az OpenOffice.org megismerésének kulcsa ez az 1/10 résznyi tudás. Erre alapozva képesek lehetünk megismerni egy irodai csomagot, mely érdemes figyelmünkre.

  1. Összefoglalás, történelem
  2. Telepítés
  3. A Writer használata, szövegszerkesztés
  4. A Calc használata, táblázatkezelés
  5. Az Impress használata, bemutatók készítése
  6. A Draw használata, rajzok készítése
  7. Fogalmak, irodalomjegyzék

Készítette: Bán Szabolcs